Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/148/2020 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe