Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/61/2020 Rady Miasta Brańsk

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2020"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe