Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/76/2020 Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Przytuły w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe