Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/ 77/2020 Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe