Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/103/2020 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Milejczyce, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe