Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/104/2020 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Milejczyce w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe