Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/97/20 Rady Gminy Płaska

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr X/92/20 Rady Gminy Płaska z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe