Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/100/20 Rady Gminy Płaska

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla której Gmina Płaska jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe