Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/92/20 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcianne w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe