Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego obrębu m. Suraż, gm. Suraż, w części obejmującej kompleks działek oznaczonych nr nr 171 (ark. mapy 3), 173/1 (ark. mapy 3), 175/1 (ark. mapy 3), 177 (ark. mapy 3)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe