Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 239/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe