Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 241/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe