Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 246/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Łomży nr 74/VIII/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania chronione wspierane i mieszkania chronione treningowe oraz ustalenia zasad odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe