Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/220/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID - 19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe