Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZP.PZD.032.1.17.2020 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik w okresie od dnia podpisania porozumienia do 30.10.2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe