Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 161/20 Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe