Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe