Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/239/2020 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID - 19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe