Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/115/20 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Drohiczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe