Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 267/XXV/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe