Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 268/XXV/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe