Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 271/XXV/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe