Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/177/2020 Rady Gminy Filipów

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zwolnienia z należności cywilno-prawnych z tytułu czynszu za najem lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe