Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/100/2020 Rady Gminy Brańsk

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe