Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/397/20 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych na lata 2017-2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe