Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/141/20 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe