Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/123/20 Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe