Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/74/2020 Rady Miasta Brańsk

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe