Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 102/XIX/2020 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego przeznaczonego na dofinansowanie pobytu dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych instytucjach opieki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe