Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/85/20 Rady Gminy Zbójna

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe