Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 280/XXVII/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 9 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Łomży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe