Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 281/XXVII/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Miasta Łomży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe