Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe