Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 158/XXI/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe