Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 10/198/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr X/102/20 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe