Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.83.2020.BG Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XIII/120/20 Rady Gminy Płaska z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe