Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/155/20 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe