Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.89.2020.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/109/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sejneński

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe