Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.93.2020.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

stwierdzające nieważność częsci uchwały Nr XIV/85/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe