Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 116/XVII/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe