Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/107/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe