Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 129/XXI/20 Rady Gminy Grajewo

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe