Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.104.2020 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeleniewo oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe