Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Jasionówka

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Jasionówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe