Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 337/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe