Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 338/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łomża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe