Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/116/2020 Rady Gminy Rudka

z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe