Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 19/292/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr XX/158/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe