Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2021 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 12 stycznia 2021 r.

do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego dnia 15 listopada 2010 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe