Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.1.103.2020 Burmistrza Supraśla

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe